Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita

Kirjoittaja: 

Konsortiohankkeessa Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita selvitetään oikeusavun ja velkaneuvonnan saatavuutta sekä palvelujen tarkoituksenmukaisuutta ja laatua asiakkaan näkökulmasta. Siirtolaisuusinstituutin tehtävänä on selvittää turvapaikanhakijoiden kokemuksia oikeusapupalveluista. Konsortiota johtaa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Helsingin yliopisto) ja Siirtolaisuusinstituutin lisäksi hankkeen toteuttamiseen osallistuu Owal Group.

Hankeen rahoitus tulee Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan varoista ja hankkeen ohjausryhmä toimii oikeusministeriön johdolla. Valtioneuvoston näkökulmasta on tärkeä saada tietoa turvapaikanhakijoiden asemasta julkisen oikeusavun asiakkaina sekä oikeusavun lainsäädännöllisten ja toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksista turvapaikanhakijoiden oikeusavun saatavuuteen ja laatuun.

Turvapaikanhakijoita koskevassa osiossa haastatellaan niin turvapaikanhakijoita kuin turvapaikkaprosessiin liittyvän oikeusavun keskeisiä asiantuntijoita. Haastateltavat turvapaikanhakijat valitaan siten, että he muodostavat monipuolisen ja mahdollisimman edustavan otoksen eri vaiheissa olevia, eri tahoilta oikeusapua saaneita henkilöitä. Eri tahoilla tarkoitetaan julkisia oikeusaputoimistoja ja yksityisiä lakiasiaintoimistoja, jotka vaihtelevat kokonsa, kokemuksensa ja sijaintinsa perusteella. Valtaosa vuosina 2016–2017 Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista on irakilaisia, syyrialaisia ja afganistanilaisia; hieman pidemmällä aikavälillä somalialaiset ovat olleet suuri turvapaikanhakijoiden ryhmä. Haastattelemme näistä maista tulleita turvapaikanhakijoita heidän äidinkielellään tai hyvin hallitsemallaan kielellä.

Asiantuntijoina haastatellaan turvapaikanhakijoiden oikeusavusta vastaavia tai sen suhteen erityisen kokeneita tai välittäjän asemassa olevia henkilöitä. Asiantuntijanäkökulma täydentää käsitystä siitä, miten lain tavoitteet käytännössä toteutuvat ja miten viimeaikaiset muutokset ovat vaikuttaneet avustajien toimintaan ja oikeusavun laatuun turvapaikkaprosessissa.

Siirtolaisuusinstituutin osahankkeesta ja raportoinnista vastaa erikoistutkija Outi Lepola, joka myös tekee asiantuntijahaastattelut. Turvapaikanhakijoita haastattelevat Lucas Cardiell, Liban Ismail ja Zabihullah Nikzad.

Hanke on käynnistynyt huhtikuussa 2018 ja kestää lokakuuhun 2019. Turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluja käsittelevä väliraportti julkaistaan marraskuussa 2018.

Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina - Policy Brief

Tiedote: Siirtolaisuusinstituutti selvittämään turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluita (20.3.2018)

Tiedote: Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina -selvityksen julkistus (12.12.2018)

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös