Kyläkoulun muuttuva rooli muuttuvassa kuntakentässä

 

Kyläkoulun muuttuvaa roolia peilaavan tutkimuksen näkökulma on maaseudun alueiden käytössä, erityisesti maaseutuasumisen edellytysten selvittämisessä ja edistämisessä. Kehitystä havainnollistetaan ja läpikäydään erityisesti uusien kyläkoulujen sekä maahanmuuttaja/pakolaiskyläkoulujen kautta. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun yliopisto, Brahea-keskus ja Siirtolaisuusinstituutti on yksi hankkeen partnereista.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös